D Major & B minor Blues scale Banjo

D Major & B minor Blues scale Intervals

1 2 ♭3 3 4 5 6 7 8
T St St 3 St T 3 St
D E F F♯ A B D

D Major and B minor scale on a Banjo

D Major & B minor Blues scale notes on a Banjo fretboard

D Major & B minor Blues scale notes on a Banjo fretboard